هدف از طراحی ویلا میتواند:

  1. استفاده شخصی یا خانوادگی از ویلا در تعطیلات
  2. اجاره دادن ویلا
  3. سرمایه گذاری ملکی در ویلا
  4. اهداف ترکیبی از ویلا

استفاده شخصی یا خانوادگی از ویلا در تعطیلات

امروزه استفاده از ویلای شخصی در فضاهای سرسبز و به دور از هیاهوهای شهر رویای هر شخص می‌باشد.

اجاره دادن ویلا

اجاره ویلا میتواند بصورت روزانه و چند روزه باشد، در حال حاضر سایت های متعدد و پلتفرم های مختلف برای رزرو ویلا ارائه شده است که کار رزرو ویلا را بصورت سیستمی انجام میدهند. و یا اجاره ساعتی ویلا برای لوکیشن های عکاسی باشد.

سرمایه گذاری ملکی در ویلا

در ساخت ویلا، در اکثر مناطق کشور، افزیش قیمت ملک ویلا بیشتر از واحدهای آپارتمانی نباشد، کمتر نیست. و گزینه خوبی برای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت محسوب می‌شود. در بسیاری از موارد با اضافه شدن انشعابات یا صدور سند تک برگ قیمت منطقه ویلایی چند برابر شده است.

اهداف ترکیبی از ویلا

هر کدام از اهداف سرمایه گذاری و استفاده شخصی، میتواند همزمان هم صورت پذیرد، مسلما با طراحی پلان های معماری ویلا با هدف اجاره دادن، میتواند بخشی از ویلا را بصورت دربست و بدون مزاحمت به اجاره واگذار کرد.