معمولا مهر نظام مهندسی برای ویلاهایی که خارج از چارچوب شهری و اکثرا در کنار مناطق روستایی یا شهرک‌های ویلایی احداث می‌شود، لازم نمی‌شود. ولی بهتر است قبل از شروع هرگونه عملیات طراحی و ساخت و ساز، از شهرداری، دهیاری، یا واحد فنی شهرک یا هر مرجعی که به امور ساخت و ساز در آن منطقه رسیدگی می‌کند، استعلامات لازم اخذ شود.

می‌تونید به ما پیام دهید