ساخت ویلای مدرن با بهره گیری از احجام ساده و ترکیب آن ها با هم و استفاده از پنجره‌های بزرگ و متریال های چوب و کامپوزیت آلومینیومی به کانسپتی ایده آل مطابق نظر کارفرما می رسیم. اما در طراحی کلاسیک از متریال سنگ و بتن سفید و جزئیات پرکار ابزارها و ستون های نمایان بیشتر در ساخت ویلاهای کلاسیک به چشم می خورد.

می‌تونید به ما پیام دهید