تعهد در طراحی ویلا به معنی درک صحیح خواسته‌های کارفرما از ساخت ویلا چه کارفرما با هدف بساز و بفروشی ویلا! و چه کارفرما با هدف استفاده خانوادگی از ویلا یا سایر اهداف تجاری اقدام به احداث ویلا نموده باشد. در هر صورت تمام انتظارات دریافت شده باشد و با طراح با احساس مسئولیت نسبت به سرمایه‌گذاری کارفرما و استفاده راحت و بهینه ساکنین از کاربری ویلا، اقدام به طراحی نموده و در کمترین زمان ممکن نقشه‌ها را تحویل دهد.

می‌تونید به ما پیام دهید