نوع زمین و خاک در ویلا

برای طراحی و احداث ویلا، معمولا نوع زمین 3 * (مطابق استاندارد 2800) و تنش مجاز خاک 1.5 کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع فرض مناسبی می‌باشد، و نیازی به هزینه اضافی آزمایش ژئوتکنیک نمی‌باشد.

* تیپ ۳ شامل خاک‌هایی با تراکم متوسط است. سنگ‌های متلاشی شده در اثر هوازدگی جزو خاک نوع سه هستند. همچنین خاک‌هایی با تراکم متوسط، طبقات شن و ماسه با پیوند متوسط و رس‌ها با سختی متوسط جزو نوع ۳ می‌باشند. سرعت موج برشی درآن بین ۱۷۵ تا ۳۷۵ متر بر ثانیه است.

می‌تونید به ما پیام دهید